ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาววลัยลักษณ์ บางยี่ขัน
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวน้ำผึ้ง เฉลิมพันธ์
ครู คศ.1

นางสาววิรการ เกิดแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกพร วิถี
ครูผู้ช่วย