ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวน้ำผึ้ง เฉลิมพันธ์
ครู คศ.1

นางสาววิรการ เกิดแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวกนกพร วิถี
ครู คศ.1