ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านไชยราช
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน   ตำบลไชยราช  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032-694611-12
Email : banchairach@hotmail.co.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :