ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อ่าน 99) 07 ส.ค. 62
ประกาศนโยบาย โรงเรียนบ้านไชยราชเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อ่าน 80) 07 ส.ค. 62
ประกาศนโยบาย โรงเรียนบ้านไชยราช เป็นสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเ (อ่าน 73) 06 ส.ค. 62
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 190) 04 มี.ค. 62
กิจกรรมงานวันเด็ก โรงรียนบ้านไชยราช ภาคกลางคืน วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 (อ่าน 238) 10 ม.ค. 62
กำหนดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-ม.3) ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20- (อ่าน 220) 26 พ.ย. 61
กำหนดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ(ป.4-ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 7-9 ธันวาคม (อ่าน 232) 26 พ.ย. 61
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโดมอเนกประสงค์ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 (อ่าน 280) 26 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 522) 28 ก.พ. 61
กำหนดการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับศูนย์ฯ ไชยราช-ช้างแรก ในวันที่ 9 ตุลา (อ่าน 448) 06 ต.ค. 60
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทโรงเรียนขยายโอกา (อ่าน 670) 09 เม.ย. 60
การประเมินคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 536) 01 ก.พ. 60