ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านไชยราช เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับป (อ่าน 344) 29 พ.ค. 63
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรั (อ่าน 5784) 07 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านทา (อ่าน 361) 03 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านไชยราช (อ่าน 383) 03 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านทา (อ่าน 373) 31 มี.ค. 63
แบบฟอร์มยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านไชยราช (อ่าน 399) 22 มี.ค. 63
ประกาศ การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ (อ่าน 429) 18 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้าน (อ่าน 420) 03 ม.ค. 63
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 524) 05 ธ.ค. 62
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อ่าน 677) 07 ส.ค. 62
ประกาศนโยบาย โรงเรียนบ้านไชยราชเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อ่าน 684) 07 ส.ค. 62
ประกาศนโยบาย โรงเรียนบ้านไชยราช เป็นสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเ (อ่าน 538) 06 ส.ค. 62
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 652) 04 มี.ค. 62
กิจกรรมงานวันเด็ก โรงรียนบ้านไชยราช ภาคกลางคืน วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 (อ่าน 612) 10 ม.ค. 62
กำหนดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-ม.3) ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20- (อ่าน 602) 26 พ.ย. 61
กำหนดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ(ป.4-ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 7-9 ธันวาคม (อ่าน 606) 26 พ.ย. 61
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโดมอเนกประสงค์ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 (อ่าน 759) 26 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 945) 28 ก.พ. 61
กำหนดการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับศูนย์ฯ ไชยราช-ช้างแรก ในวันที่ 9 ตุลา (อ่าน 757) 06 ต.ค. 60
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทโรงเรียนขยายโอกา (อ่าน 1046) 09 เม.ย. 60
การประเมินคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 904) 01 ก.พ. 60