ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12-13 ก.ย. 2563 เรื่องการนำ PLC สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี
ภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,15:25   อ่าน 63 ครั้ง