ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านไชยราช จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2563 เพื่อรับทราบแนวทางระเบียบต่าง ๆ ความพร้อมการจัดระบบการเรียนก่อนเปิดภาคเรียน และมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านไชยราช  ภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2563,19:32   อ่าน 54 ครั้ง