ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ ที่ 13 มีีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านไชยราช จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและแสดงผลสัมฤทธิ์จากการเพียรพยายาม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ของนักเรียน โดยมีนางสาวภาวิณี เสนาการ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไชยราช รูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,13:44   อ่าน 150 ครั้ง