ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านไชยราช ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนางสาวภาวิณี เสนาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยราช กล่าวเปิดงาน และนายพิศาล ประเสริฐสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา อ่านสารจากนายกรัฐมนตรีในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การมอบทุนการศึกษา การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ การจับของรางวัล และเลี้ยงอาหารแก่นักเรียน ในนามผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านไชยราชขอขอบคุณการสนับสนุนเงิน/ของรางวัล/ของขวัญ/อาหาร/เครื่องดิื่ม/ที่นำมามอบให้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นอย่างสูง  รูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,11:57   อ่าน 146 ครั้ง