ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
นางสาวภาวิณี เสนาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยราช และคณะครูระดับชั้นมัธยม ร่วมประชุมชี้แจงระเบียบวัดผลประเมินผล ของฝ่ายทะเบียน เพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหา 0 ร เพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2562,10:34   อ่าน 105 ครั้ง