ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สสวท. เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอบและบริบทของโรงเรียน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์กำหนดแนวทาง และกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. เพื่ิมเติม
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2562,10:32   อ่าน 100 ครั้ง