ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านคลองตูก โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านผู้อำนวยการภาวิณี เสนาการ และคณะครูโรงเรียนบ้านไชยราช ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านคลองตูก โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ และโรงเรียนวัดเขากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการนำเสนอผลงานอินโฟกราฟฟิก การดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะท่ี่นำเด็กนักเรียนผ่านการแข่งขันในระดับชาติ การดำเนินงานของร้านค้าสวัสดิการ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโดยรวมของทางโรงเรียนบ้านไชยราช เพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2562,10:26   อ่าน 113 ครั้ง