ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนยากจนพิเศษ
วันที่ 14 มกราคม 2562 นายพูลศักดิ์ พราหมณ์สงฆ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนยากจนพิเศษ และเป็นตัวแทนในการมอบทุนแก่นักเรียน ผู้ปกครองที่ได้รับการจัดสรรเงินทุนยากจนพิเศษ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นการเติมให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกัน   ดูเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2562,11:40   อ่าน 79 ครั้ง