ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรั
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านไชยราชทุกท่านเข้าทำ
แบบสำรวจ ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อสำรวจข้อมูลเบื้องต้น และนำมาวางแผนในการดำเนินการต่อไป
 

ทำแบบสำรวจผ่านทาง https://forms.gle/Mrjyt2SUQmmvsmHt5  และ Qr Code


PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,18:21   อ่าน 5250 ครั้ง