ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านทา

*** นักเรียนเตรียมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน และนำมายื่นที่โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะประกาศวันและเวลาให้ทราบต่อไป

***เอกสารการสมัคร***
1. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา และนักเรียน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา และนักเรียน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา)
4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา)
5. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2563,16:27   อ่าน 212 ครั้ง