ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านไชยราช

โรงเรียนบ้านไชยราช เปิดให้นักเรียนยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านทาง  https://forms.gle/dY2V1aY8vL3rB9Ra8 หรือสแกน QR code เพื่อกรอกข้อมูลออนไลน์ให้ครบถ้วน


สามารถสมัครระบบออนไลน์ได้ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563

** โรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัคร ผ่านทางเวบไซต์โรงเรียนบ้านไชยราช ในวันที่ 30 มีนาคม 2563

*** นักเรียนเตรียมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน และนำมายื่นที่โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะประกาศวันและเวลาให้ทราบต่อไป

 

 

 

เอกสารการสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา และนักเรียน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา และนักเรียน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา)

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา)

5. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,15:26   อ่าน 219 ครั้ง